Onafhankelijke verzekeringsmakelaars te Hoboken
03/827.80.77
7/7 en 24/24
Voertuigen Familie en
gezondheid
Woning en
bezittingen
Aansprakelijkheid   Beleggingen
en pensioen
Reizen en
vrije tijdAssurMiFID
De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Klik HIER of contacteer ons voor meer informatie over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. De inningskosten van toepassing op ieder vervaldagbericht worden door ons kantoor afzonderlijk vermeld zoals de regelgeving ter zake ons voorschrijft. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.