Onafhankelijke verzekeringsmakelaars te Hoboken
03/827.80.77
7/7 en 24/24
Voertuigen Familie en
gezondheid
Woning en
bezittingen
Aansprakelijkheid   Beleggingen
en pensioen
Reizen en
vrije tijdNummers van de takken en titulatuur
  1. Ongevallen
  2. Ziekte
  3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmateriaal
  6. Casco zee en binnenschepen
  7. Vervoerde goederen met inbegrip koopwaren, bagage en alle andere goederen
  8. Brand en natuurevenementen
  9. Andere schade aan goederen
10. BA motorrijtuigen
12. BA zee- en binnenschepen
13. Algemene BA
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
21. Levensverzekeringen niet verbonden aan beleggingsfondsen
23. Levensverzekeringen in verband met beleggingsfondsen