Onafhankelijke verzekeringsmakelaars te Hoboken
03/827.80.77
7/7 en 24/24
Voertuigen Familie en
gezondheid
Woning en
bezittingen
Aansprakelijkheid   Beleggingen
en pensioen
Reizen en
vrije tijdSCHADEGEVAL
Voor ieder schadegeval kan u ons best onmiddellijk contacteren. Om die reden zijn we ook 7/7 bereikbaar. Zo kunnen we direct inspelen op de problemen die zich hebben voorgedaan EN kunnen we de eerste stappen zetten om een zo vlot mogelijk schadebeheer mogelijk te maken.

AANRIJDING
Hieronder vindt u enkele tips voor het vlot invullen van een aanrijdingsformulier.
Uiteraard kan dit document ook gebruikt worden voor aanrijdingen niet louter
tussen twee voertuigen maar ook met een fietser, voetganger, bromfietser, enz.

Europees aanrijdingsformulier + Tips invullen aanrijdingsformulier
Getuigenverklaring
Checklist aangifte verkeersongeval

MEDISCH
Medisch attest
Evolutie of genezingsattest
Toestemming tot verwerking van medische gegevens
Medisch bundel lichamelijke schade inclusief toestemming tot verwerking van medische gegevens
Medisch bundel dodelijk ongeval  inclusief toestemming tot verwerking van medische gegevens
Verwondingsaangifte
Verwondingsaangifte dodelijk ongeval
Medische kosten
Tandbestek
Online aangifte hospitalisatie AG Insurance

ANDERE
Btw vragenlijst
Checklist aangifte dagvaarding
Checklist aangifte juridisch conflict
Formulier verplaatsingen en parking
Aangifte arbeidsongeval
Attest loonverlies in te vullen door de werkgever
Attest loonverlies in te vullen door het ziekenfonds
Folder indicatieve tabel 2016