Onafhankelijke verzekeringsmakelaars te Hoboken
03/827.80.77
7/7 en 24/24
Voertuigen Familie en
gezondheid
Woning en
bezittingen
Aansprakelijkheid   Beleggingen
en pensioen
Reizen en
vrije tijdAls verzekeringsmakelaar met bijna 50 jaar ervaring biedt ons kantoor diensten  van verzekeringsbemiddeling aan. D.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot en met  het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer, de schaderegeling  en de uitvoering ervan.

Waarom uw verzekeringen afsluiten via ons kantoor ?
  • Twee generaties en ons team staan elke dag als onafhankelijk tussenpersoon klaar om  advies te verlenen en uw belangen te verdedigen. Dit voor diverse maatschappijen omdat wij niet gebonden zijn aan één maatschappij.  Wij kunnen u dan ook verzekeringsproducten aanbieden van diverse maatschappijen volgens uw keuze.
  • Omdat een goede service, bijstand en advies  heel  belangrijk is en verzekeringen een complexe materie is.
  • Wij zijn 24u/24u bereikbaar. Ja, ook buiten de kantooruren kan u ons steeds bereiken voor dringende zaken of zware schades.  24u op 24u!
  • Heeft u  buiten de kantooruren of zelfs 's nachts een schadegeval voor?  Bel ons gerust zodat wij u eerste advies kunnen verlenen. Dit kan voor de verdere afhandeling van een schadegeval zeer belangrijk zijn.
  • Ons advies, service, begeleiding en volledige afhandeling van uw schadedossiers zit mee inbegrepen in de verzekeringspremie die u betaalt.
  • Omdat u ook tijdens de looptijd van uw contract bijstand en advies nodig heeft om diverse aanpassingen te laten uitvoeren aan uw verzekeringscontracten.
  • Omdat niet  alle autopolissen, brandpolissen,  ongevallenpolissen e.d. gelijk zijn. Iedere maatschappij heeft zijn eigen voorwaarden en tarificatie.